Komunikaty

Ogłoszenie wpisu dotyczącego spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG 205/2020 (6095) poz. 931527.)

9 października 2020 r. dokonano wpisu nr 102 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MAKSYM 2. PAWEŁ MIECZYSŁAW 3. 81071012659 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak