Historia

1945

15 maja na bazie poniemieckiego przedsiębiorstwa położonego w Kluczborku zostają utworzone Kluczborskie Zakłady Mechaniczne i Odlewnia. Na początku produkcja miała charakter głównie usługowy i ograniczała się do wykonawstwa napraw sprzętu rolniczego, spożywczego oraz świadczenia usług na rzecz miejscowej ludności.

1958
1958

Przełomowy rok w dziejach przedsiębiorstwa. Na mocy Zarządzenia Ministrów Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Przemysłu Ciężkiego zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem przejął Minister Przemysłu Ciężkiego. Od tego czasu datuje się dynamiczny rozwój zakładu. Na skutek decyzji rządowych doszło do rozbudowy przedsiębiorstwa w trzech etapach.

1960-1964

I etap rozbudowy zakładu. Dokonano adaptacji i rozbudowy przejętego od Państwowych Zakładów Zbożowych magazynu, znajdującego się na obrzeżach Kluczborka. Powstała hala produkcyjna, budynek socjalny oraz estakada materiałów hutniczych. Nowa hala produkcyjna dała początek lokalizacji nowego zakładu.

1965-1969
1965-1969

Realizacja II etapu rozbudowy. Zbudowano i uruchomiono: 2 hale produkcyjne, budynek administracyjny, magazyny oraz szereg obiektów infrastruktury technicznej.

W efekcie rozbudowy przedsiębiorstwo zmieniło swój profil działalności, wprowadzając do przedmiotu działalności szereg nowych wyrobów, w tym przede wszystkim: maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie fabryk płyt pilśniowych, maszyny i urządzenia do transportu ciągłego, suwnice bramowe i pomostowe o dużych udźwigach, żurawie portowe, urządzenia odpylające dla przemysłu górniczego i cementowego. 

Szereg z tych urządzeń miało charakter prototypowy. Produkowane przez przedsiębiorstwo maszyny i urządzenia, począwszy od 1958 roku do teraz,  trafiają na rynki zagraniczne, znajdując swych odbiorców w krajach niemal wszystkich kontynentów, m.in. w Austrii, Bułgarii, Chinach, Ghanie, Indonezji, Iranie, Maroku, Indiach, Rumunii, Norwegii, Rosji. 

Minister Przemysłu Ciężkiego, zarządzeniem nr 62/Org/67 z 11 listopada 1967 roku, nadał przedsiębiorstwu nową nazwę: Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK.

1960-1970
1960-1970

W latach 60-tych XX wieku przedsiębiorstwo wyprodukowało i dostarczyło do Maroka pierwszą zwałowarkę - model ZOS-160. Przyczyniła się ona w istotnym stopniu do rozwoju przemysłu marokańskiego i została uwieczniona na banknocie o nominale 5 dirhamów. Banknot został wyemitowany w 1970 roku przez BANQUE DU MAROC.

1978-1981

III etap rozbudowy przedsiębiorstwa. W tym okresie oddano do użytku budynek magazynu głównego z częścią socjalną, utwardzono i udźwigowiono plac składowo-montażowy. Równolegle dokonana została modernizacja istniejących już obiektów, a także unowocześniono i powiększono park maszynowy.

1992

Program restrukturyzacyjny, opracowany przez przedsiębiorstwo, zdobył I nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Ministra Przemysłu i Handlu oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. W realizacji zadań restrukturyzacyjnych niezbędna była zmiana mentalności pracowników. W tym zakresie pomocny był fakt, iż część osób pracujących w fabryce często przebywała na Zachodzie. Ułatwiło to zrozumienie i przeniesienie  na grunt firmy tamtejszego podejścia do pracy.

1994

FAMAK był jedną z pierwszych w Polsce firm, która dostrzegła potrzebę systemowego podejścia do jakości zgodnie ze standardami światowymi określonymi w normie ISO 9001. Efektem tych działań był przyznany przez DQS i PCBC w 1994 roku certyfikat systemu jakości, rozszerzony w 1999 roku na zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

1995-1996

Kompleksowe podejście do jakości doprowadziło do wdrożenia filozofii zarządzania zwanej TQM – Total Quality Management. Stopień wdrożenia oraz jej wpływ na rozwój FAMAK został doceniony przez jury Konkursu Polskiej Nagrody Jakości.

  • w 1995 roku FAMAK otrzymał wyróżnienie w I Edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości
  • w 1996 roku FAMAK został laureatem II Edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości

FAMAK SA, z rekomendacji Urzędu Rady Ministrów, jako pierwsza firma z krajów Europy Środkowej i Wschodniej został przyjęty na członka Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – EFQM z siedzibą w Brukseli.

Od 1 kwietnia 1996 roku FAMAK zaczął działać jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, powstała w wyniku przekształceń własnościowych z Fabryki Maszyn i Urządzeń „FAMAK” Przedsiębiorstwo Państwowe.

1999

FAMAK SA został Laureatem Głównej Nagrody Wybitny Polski Eksporter.

W wyniku przeprowadzonego procesu prywatyzacji Fabryki Maszyn i Urządzeń FAMAK SA, Skarb Państwa – na mocy umowy sprzedaży akcji z 29 grudnia 1999 roku – dokonał zbycia, na rzecz Zakładów Remontowych Energetyki Katowice SA i Kredyt Bank SA, 904 000 szt. akcji FAMAK SA, stanowiących łącznie 40% kapitału zakładowego. 29 grudnia 1999 r. rozpoczął się nowy etap w dziejach przedsiębiorstwa. Pojawili się pierwsi prywatni inwestorzy.

2000

FAMAK SA został nominowany przez Ministra Gospodarki do Akademii Marek.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego i nieodpłatnym udostępnieniu akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom, FAMAK SA stał się spółką z przewagą kapitału prywatnego. Od 2000 roku głównymi akcjonariuszami byli: ZRE Katowice SA i Kredyt Bank SA.

2008

W lipcu FUGO SA w Koninie nabył od ZRE Katowice SA znaczący pakiet akcji FAMAK SA i tym samym FUGO SA stał się głównym akcjonariuszem spółki.

2014

W maju znaczący pakiet akcji FAMAK SA został nabyty przez TDJ SA, by następnie w listopadzie stać się własnością spółki FAMUR SA, wchodzącej w skład Grupy TDJ. Wsparcie firmy FAMUR SA, należącej do czołówki światowych producentów maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym, pozwolił FAMAK SA na rozwój produktów i wzrost udziału spółki w rynku. Grupa FAMUR wsparła firmę także doświadczeniem w dostawie kompletnych systemów, działem sprzedaży zagranicznej oraz środkami finansowymi, umożliwiającymi realizację kilku kontraktów o znaczących wartościach.

2020

W lutym zmianie uległ akcjonariat spółki. TDJ Equity I sp. z o.o. objęło FAMAK SA pakietem kontrolnym. Obecnie spółka TDJ Equity I posiada 68,12% udziału w kapitale zakładowym, natomiast 31,88% udziału należy do FAMUR SA.

2022

W listopadzie nastąpiła zmiana właścicieli spółki FAMAK S.A. Obecnym właścicielem jest rodzina Zagórskich.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak