Serwis i usługi

Serwis i usługi

Kompetentny i doświadczony zespół FAMAK SA  oferuje pełen wachlarz usług projektowych, produkcyjnych, kontroli jakości, serwisowych i modernizacyjnych maszyn i urządzeń przeładunkowych, transportowych i dźwignicowych.

Przeglądy, modernizacje i konserwacje

 • świadczymy usługi naprawy i modernizacji urządzeń w zakresie mechanicznym, hydraulicznym, elektrycznym i AKPiA,
 • sprawujemy opiekę konserwacyjną urządzeń wg zaleceń dokumentacji techniczno-ruchowej, minimalizując potencjalne przestoje urządzeń spowodowane awarią,
 • planujemy remonty  i wyznaczamy kierunki modernizacji  urządzeń, dostosowując je do potrzeb i możliwości finansowych naszego klienta,
 • specjalizujemy się w konserwacji, naprawach i modernizacji układów hydraulicznych, Posiadamy specjalistyczne wyposażenie, które pozwala na określenie stanu technicznego tych układów. Wspieramy klienta od etapu projektu do uruchomienia układu.
 • wykonujemy przeglądy urządzeń, będących pod nadzorem UDT lub TDT:
  • przygotowujemy urządzenia do badania doraźnego
  • opracowujemy RESURS urządzeń

Remonty pojazdów komunalnych

FAMAK S.A. oferuje usługi remontowe pojazdów komunalnych, w szczególności w zakresie:

 • pojazdów hakowych (hakowców),
 • pojazdów bezpylnych (śmieciarek).

W zakresie pojazdów hakowych (hakowców) wykonujemy remonty urządzeń hakowych o udźwigu od 2 do 35 ton, które są wykorzystywane w sektorze komunalnym, złomowym, transporcie materiałów sypkich.

W zakresie pojazdów bezpylnych (śmieciarek) oferujemy remonty pojazdów bezpylnych, w tym modernizację i remonty płyt zgarniających.Nasze usługi realizowane są w uzgodnionym zakresie i mogą obejmować, w szczególności:

 • remonty w zakresie napraw mechanicznych (blacharsko – ślusarskich),
 • spawanie,
 • obróbka mechaniczna, roztaczanie,
 • wymiana węży i rur do układów hydrauliki,
 • czyszczenie powierzchni i malowanie konstrukcji,
 • regeneracja elementów,
 • wymiana uszkodzonych blach,
 • wymiana/ modernizacja płyt zgarniających w pojazdach bezpylnych.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy.

remonty@famak.pl

+48 697 837 977

Ekspertyzy

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy projektowaniu, produkcji i serwisowaniu urządzeń, gwarantuje naszym klientom kompleksowe, rzetelne i profesjonalne wykonanie ekspertyz technicznych urządzenia.  

Ekspertyzy obejmują m.in.:

 • w zakresie konstrukcji stalowej urządzeń:
  • określenie stopnia degradacji powłoki lakierniczej
  • stan połączeń spawalniczych i śrubowych
  • pomiary grubości elementów stalowych oraz określenie stopnia ubytku spowodowanego korozją
  • pomiary geometrii konstrukcji
 • w zakresie mechanizmów:
  • kontrolę poprawności pracy mechanizmów (napędy, elementy ruchome)
  • określenie stopnia zużycia elementów układów napędowych
 • w zakresie układów hydraulicznych:
  • przeprowadzenie pomiarów parametrów eksploatacyjnych układu hydraulicznego:
   • określenie stopnia zużycia pomp i silników poprzez pomiary ciśnienia i wydajności,
   • określenie parametrów oleju hydraulicznego: klasa czystości, właściwości fizyko-chemiczne oleju,
   • diagnostykę przecieków wewnętrznych.
 • w zakresie wyposażenia elektrycznego:
  • ocena stanu instalacji elektrycznej udokumentowana pomiarami elektrycznymi:
   • przewodów elektrycznych
   • silników
   • aparatów elektrycznych
  • sprawdzenie prawidłowości działania łączników bezpieczeństwa i całej aparatury AKPiA, łącznie z układami opartym i na sterownikach PLC

W wyniku przeprowadzonych badań klient otrzymuje:

 • szczegółowy opisu aktualnego stanu badanego urządzenia
 • wnioski i zalecenia co do dalszej eksploatacji
 • propozycję naprawy lub modernizacji
 • dokumentację naprawy

Usługi projektowe maszyn i urządzeń

FAMAK S.A. oferuje usługi projektowe maszyn i urządzeń realizowane przez pracowników posiadających najwyższe kwalifikacje w zakresie projektowania.

W zakresie usług projektowych oferujemy, w szczególności:
- projekty założeniowe, modelowanie 3D, dokumentację warsztatową,
- obliczenia stateczności maszyn i urządzeń,
- projektowanie maszyn i zespołów maszyn dźwignic i maszyn przeładunkowych,
- dokumentacje red correx, powykonawcze, odtworzeniowe,
- projektowanie z uruchomieniem wyposażenia elektrycznego,
- projektowanie napędów hydraulicznych i układów centralnego smarowania,
- projekty modernizacji i napraw dźwignic oraz maszyn przeładunkowych.

Ponadto świadczymy usługi inspekcyjne, przeglądy, ekspertyzy, resursy, opinie techniczne maszyn i urządzeń.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy.

Prace ślusarsko-montażowe

 • składanie
 • szczepianie
 • montaż konstrukcji stalowych

Spawanie

Spawanie ręczne elektrodą otuloną:

 • stali typu S235, S355
 • materiałów kwaso- i żaroodpornych
 • stali węglowych i stopowych przeznaczonych na elementy maszynowe

 

Spawanie metodą MAG:

 • stali typu S235, S355 i NVE36
 • stali typu WELDOX420, S420G2 +M, S420G2 + Q, P460NL1, S690QL
 • stali nierdzewnych kwaso- i żaroodpornych; chromowo-niklowych (Cr-Ni), chromowo-niklowo-molibdenowych (Cr-Ni-Mo)

 

Spawanie łukiem krytym (UP):

 • stali typu S235, S355 i NVE36
 • stali typu S420G2 + M , S460N, S460ML, P460NL1


Spawanie półautomatyczne drutami proszkowymi w osłonie gazów ochronnych FCAW stali


Spawanie metodą TIG:

 • stali typu S235, S355
 • aluminium
 • stali kwaso – i żaroodpornych

 

Napawanie utwardzające metodami:

 • ręcznie elektrodą otuloną
 • metodą MAG
 • półautomatyczne drutami proszkowymi w osłonie gazów ochronnych FCAW

 

Spawacze posiadają uprawnienia wg normy PN EN ISO 9606-1 uprawniające do spawania urządzeń technicznych podlegających odbiorom Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz innych towarzystw kwalifikacyjnych.

Do spawania elementów powtarzalnych oferujemy wykorzystanie robotów spawalniczych. Maksymalne wartości elementów spawanych przez roboty wynoszą: masa do 50 000 kg, długość do 20 000 mm, szerokość do 2 000 mm, wysokość do 4 000 mm.

Cięcie, gięcie, wytłaczanie oraz kalibrowanie detali z blach

Grupa FAMAK świadczy następujące usługi:

 • cięcie gazowe (ręczne, półautomatyczne, automatyczne); grubość przepalanej stali węglowej, niskostopowej 3  do 200 mm, średnia wycinanych kół od 100 mm do formatu blachy; w przypadku cięcia gazowego automatycznego oferujemy palenie stali zwykłych i o podwyższonej jakości; stół roboczy 3,5 m x 12,5 m x 2
 • cięcie automatyczne plazmą (stół roboczy 3 m x 24 m , grubość palonych blach 1 do 25 mm).
 • gięcie, tłoczenie i wykrawanie przy użyciu prasy mimośrodowej, prasy krawędziowej ( 600 T, max. L 8000 mm ), prasy poziomej, zwijarki do blach ( max . ø 800 mm i L3200 mm), zwijarki do profili

Czyszczenie powierzchni przed produkcją

Czyszczenia powierzchni przed śrutowaniem dokonujemy przy użyciu półautomatycznej linii technologicznej, oczyszczarki wirnikowej i oczyszczarki tunelowej, turbinowej. Maksymalne wymiary czyszczonych blach wynoszą od 7000 mm x 6000 mm x 17900 mm.

Śrutowanie konstrukcji stalowych

Śrutowanie konstrukcji odbywa się w specjalistycznych komorach śrutowania firmy SCHLICK.

 • gabaryt komory roboczej; 8m x 6m x 25m
 • prześwit drzwi: 6m x 6m
 • Q=40T
 • maksymalne wymiary czyszczonej konstrukcji: szer. 5,8 m x wys. 5 m x dł. 44 mm

Malowanie i suszenie konstrukcji stalowych

Malowanie  i suszenie konstrukcji stalowych odbywa się w specjalistycznych kabino-suszarkach firmy ZUGIL.

 • gabaryt komory roboczej; 8,4 m x 7m x 27 m
 • prześwit drzwi: 6m x 6,5 m
 • Q= 25T/oś
 • maksymalne wymiary malowanej konstrukcji: szer. 5,8 m x 5,88 m x 27m

Obróbka cieplno-chemiczna

Obróbki cieplno-chemicznej dokonujemy przy użyciu pieców elektrycznych komorowych (obszar roboczy komory: 1,1 m x 0,7 m x 3,2 m), pieców wgłębnych do azotowania, pieców wgłębnych do nawęglania, podajników uniwersalnych do hartowania indukcyjnego (koła zębate moduł 5 do 37 –  do ø4900 mm , wałki do ø160 i L 1900 mm).

Obróbka mechaniczna

Obróbkę skrawaniem dokonujemy przy użyciu tokarek kłowych ciężkich, średnich i lekkich, tokarek sterowanych numerycznie, tokarek karuzelowych, wiertarko-frezarek stołowych, płytowych, wiertarek promieniowych, współrzędnościowych, frezarek pionowych, narzędziowych, szlifierek do wałków, otworów i płaszczyzn.

 • toczenie na tokarkach kłowych do ø 1600 i L 6000 mm
 • obróbka na centrum tokarsko-frezarskim CNC do ø320 i L 1000 mm
 • obróbka na wiertarko-frezarce stołowej CNC; obszar roboczy 2500 mm x 1800mm x 2000 mm Q = 12 000 kg
 • obróbka na wiertarko–frezarce płytowej CNC; obszar roboczy 4800 mm x 9000 mm x 4750 mm
 • obróbka na wiertarko-frezarce płytowej; obszar roboczy 4000 mm x 18000 mm x 5000 mm
 • frezowanie na frezarkach pionowych i poziomych; obszar roboczy 1600 mm x 1250 mm x 400 mm Q= 1500 kg
 • cięcie na piłach: do ø440 mm i L 12000 mm
 • dłutowanie na dłutownicy: stół ø800 mm , max skok 420 mm
 • szlifowanie wałków: do ø350 mm i L 1240 mm
 • szlifowanie otworów: do ø160 mm i L 160
 • szlifowanie płaszczyzn: obszar roboczy 300 mm x 1000 mm x 450 mm
 • frezowanie na frezarce obwiedniowej: do ø800, moduł 1-14
 • dłutowanie na dłutownicy Fellowsa: do ø500 mm

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak