Urządzenia przeładunkowe

Urządzenia
przeładunkowe

FAMAK SA jest światowym dostawcą systemów przeładunkowych z ponad 70-letnią tradycją. Realizujemy zlecenia dla podmiotów z różnych sektorów przemysłu.

Urządzenia przeładunkowe

Ładowarki, zwałowarki, ładowarko-zwałowarki

Ładowarki są przeznaczone do pobierania nosiwa ze składowiska i przekazywania go na przenośnik placowy biegnący wzdłuż składowiska.

Zwałowarki przeznaczone są do zwałowania materiału sypkiego transportowanego przenośnikiem placowym biegnącym wzdłuż składowiska na place składowe.

Ładowarko-zwałowarki natomiast łączą w sobie obie te funkcje.

Koparki gąsienicowe

Koparki są urządzeniami samojezdnymi, przeznaczonymi do pobierania materiału sypkiego ze składowiska i przekazywania go na urządzenia odbierające.

Wywrotnice wagonowe

Wywrotnice znajdują zastosowanie w układach rozładunku i magazynowania materiału sypkiego dostarczanego wagonami kolejowymi. Rozładunek wagonu polega na obrocie wagonu wraz z częścią obrotową wywrotnicy dookoła osi równoległej do osi podłużnej toru jezdnego tak, że zawartość wagonu opada grawitacyjnie do zasobnika mieszczącego się pod wywrotnicą.

Wygarniacze kołowe

Wygarniacze kołowe przeznaczone są do pobierania ruchem ciągłym materiałów sypkich spod zasobników szczelinowych i przekazywania ich na współpracujący przenośnik taśmowy. Wydajność wygarniania jest regulowana w sposób płynny przez zmianę obrotów i wielkość zagłębienia koła wygarniającego.

Przenośniki taśmowe

Przenośniki stosowane do transportu materiałów sypkich zaliczają się do grupy przenośników cięgnowych, w których element niosący materiał transportowany przesuwany jest za pomocą elementu ciągnącego, którym jest taśma lub łańcuch.

Typy oferowanych przenośników:

 • przenośniki taśmowe
 • przenośniki zgarniakowe
 • przenośniki kubełkowe

Przesiewacze rolkowe

Urządzenia do separacji nadgabarytowych (zbrylonych) frakcji nosiwa oraz zanieczyszczeń.

 • praca w strefie zagrożenia wybuchem,
 • praca w blokadzie z pracą ciągu przenośników współpracujących, granulacja gwarantowana nosiwa z rolek przesiewacza max. 50mm,
 • konstrukcja przesiewacza obudowana z otworami wlotowym i wylotowym zakończonymi kołnierzami,
 • konstrukcja szczelna niepowodująca zapylenia otoczenia,
 • elementy przesypu wykonane z materiału odpornego na ścieranie lub wyłożenie materiałem trudnościeralnym (wg indywidualnych wymagań klienta),
 • zasilanie każdej rolki indywidualnym napędem elektrycznym z wymuszonym ruchem wstecznym rolek,
 • konstrukcja dostosowana do zainstalowania instalacji redukcji zapylenia,
 • urządzenie dostarczane wraz z oprogramowanym przez producenta sterownikiem PLC.

Kruszarki

Urządzenia do kruszenia dwubębnowe z okładzinami (elementy kruszące) dobranymi indywidualnie do rodzaju nosiwa.

Projektujemy dwustopniowe układy kruszące wyposażone w kruszarki - wstępną i zasadniczą.

Układy legalizacji przenośnikowych wag taśmociągowych

 • tradycyjne oparte o stoły wypłaszczające taśmę i pługi zrzutowe oraz zbiorniki posadowione na pomoście wagowym,
 • układy uniwersalne umożliwiające legalizację wag przenośnikowych, zabudowanych na wielu różnych ciągach transportowych,
 • układ autonomiczny wyposażony w system załadunku zbiornika wagowego (przenośniki spiralne), zbiornik z pomostem wagowym referencyjnym oraz przenośnik taśmowy odbierający nosiwo ze zbiornika.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak