RODO

Klauzule informacyjne

Kontrahenci

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Famak S.A. z siedzibą
  w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, nr KRS: 0000076547, Regon: 531102726, NIP: 7510002119.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku z zarządzaniem, planowaniem i organizacją pracy, ochroną własności Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. W związku z tym w przypadku ich niepodania uniemożliwi to jej wykonanie.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracownicy kontrahenta

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Famak S.A. z siedzibą
  w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, nr KRS: 0000076547, Regon: 531102726, NIP: 7510002119.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony, podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Akcjonariusze

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Famak S.A. z siedzibą
  w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, nr KRS: 0000076547, Regon: 531102726, NIP: 7510002119.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: odo@famak.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę i czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak