Nasze cele

Celem FAMAK SA jest, przede wszystkim, wytwarzanie wyrobów oraz świadczenie usług
 o jakości spełniającej oczekiwania nabywców.

Dążymy do utrzymania opinii partnera godnego zaufania przy zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi procesu projektowania i produkcji urządzeń, w oparciu
 o wytyczne uwzględnione w zintegrowanym systemie zarządzania jakością.

Nasze cele

Cele strategiczne

Posiadamy jasno sprecyzowane cele strategiczne. Celem ciągłego doskonalenia funkcjonowania oraz wzrostu efektywności i skuteczności organizacji przyjęto w przedsiębiorstwie procesowy model zarządzania, oparty na koncepcji wyrażonej w formie 8 zasad zarządzania jakością:

Klient w centrum uwagi

Klient w centrum uwagi

Dokładne poznanie aktualnych i przyszłych potrzeb klientów, spełnienie ich wymagań oraz dążenie 
do wykraczania poza oczekiwania klientów.

Przywództwo

Przywództwo

Kierownictwo zapewnia jedność misji i celów organizacji, kreuje środowisko pracy, w którym pracownicy mogą w pełni angażować się w osiągnięciu tych celów.

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji stanowią jej najcenniejszy kapitał, a ich pełne zaangażowanie umożliwia wykorzystanie ich zdolności dla sukcesów organizacji.

Podejście procesowe

Podejście procesowe

Najskuteczniejsze osiąganie zaplanowanych wyników jest możliwe poprzez zarządzanie poszczególnymi działaniami i związanymi z nimi zasobami i procesem.

Systemowe podejście do zarządzania

Systemowe podejście do zarządzania

Identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami w sposób systemowy, przyczynia się do skutecznego i efektywnego osiągania ustalonych celów.

Ciągle doskonalenie

Ciągle doskonalenie

Ciągłe doskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji jest stałym, niezmiennym celem przedsiębiorstwa.

Proces decyzyjny oparty na faktach

Proces decyzyjny oparty na faktach

Podstawą decyzji jest logiczna analiza
 danych i informacji.

Wzajemnie korzystne związki z dostawcami

Wzajemnie korzystne związki z dostawcami

Współzależność organizacji i jej dostawców sprawia, 
że wzajemnie korzystna współpraca przyczynia się do tworzenia wartości dodanej przez obie strony.

Kluczowe procesy

Działania przedsiębiorstwa i ich powiązania przekształcone zostały w procesy i podprocesy.
 Celem poprawnego zdefiniowania i sprostania wymaganiom klientów oraz stron zainteresowanych zarządzanie przedsiębiorstwem, jako całością, realizowane będzie poprzez zarządzanie procesami kluczowymi:

  • Planowanie strategiczne
  • Zarządzanie finansami
  • Pozyskiwanie zamówień
  • Realizacja sprzedaży
  • Projektowanie i rozwój
  • Obsługa posprzedażna
  • Zarządzanie: zasobami ludzkimi, wiedzą i informacją, łańcuchem dostaw, infrastrukturą, środowiskiem pracy.
Kluczowe procesy

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak