Kontakt

Kontakt

Siedziba:

FAMAK SA

ul. Fabryczna 5

46-200 Kluczbork

tel. +48 77 44 77 302

fax +48 77 44 77 401

e-mail: famak@famak.pl

Sekretariat
zarządu

+48 77 44 77 443

famak@famak.pl

Dział
Finansowy

+48 77 44 77 152

df@famak.pl

Dział Księgowości

+48 77 44 77 318

fk@famak.pl

Dział
Serwisu

+48 77 44 77 159

+48 77 44 77 150

serwis@famak.pl

Dział
Zakupów

+48 77 44 77 466

dz@famak.pl

Dział
Handlowy

+48 77 44 77 226

+48 77 44 77 346 (EN)

+48 77 44 77 427 (EN)

+48 77 44 77 429 (DE)

+48 77 44 77 333 (DE)

nt@famak.pl

Formularz kontaktowy

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMAK SA z siedzibą w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, nr KRS: 0000076547, Regon: 531102726, NIP: 7510002119.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Famak