CSR

FAMAK kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

To napędza naszą działalność. W praktyce oznacza to otwarte i przejrzyste zasady funkcjonowania, szacunek dla pracowników, kontrahentów oraz społeczności lokalnych.

Otoczenie społeczne

Akcje społeczne

Akcje społeczne

W FAMAK dużą wagę przykładamy do dialogu ze społecznością lokalną i angażowania się w projekty na jej rzecz. Czujemy się zobowiązani do tego, aby świadomie kształtować optymalne warunki dla rozwoju społecznego oraz ekonomicznego wszędzie tam, gdzie inwestujemy. Wierzymy, że biznes jako partner społeczeństwa powinien rozwijać się wspólnie z otoczeniem, a nie jego kosztem.

Wspieramy projekty o zasięgu ogólnokrajowym, takie jak Szlachetna Paczka i WOŚP. Angażujemy się także w szereg inicjatyw lokalnych. Wzięliśmy udział m.in. w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych czy w zbiórce krwi.

Współpraca ze szkołami i uczelniami

Współpraca ze szkołami i uczelniami

Młodzież jest naszą przyszłością, dlatego  FAMAK aktywnie wspiera jej rozwój i edukację.

Wiemy, jak ważna jest też praktyka. Nasz zakład często gości uczniów, którzy zapoznają się z technologiami produkcji i specyfiką pracy.

Ochrona środowiska

Szeroko pojęta troska o otoczenie wpisana jest w filozofię działania  FAMAK. Dążymy do minimalizowania wpływu na środowisko i tworzymy technologie jemu przyjazne. W naszej działalności kierujemy się podstawowymi zasadami ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Ochrona środowiska

Pracownicy

Staramy się tworzyć satysfakcjonujące środowisko pracy, biorąc pod uwagę różnorodność naszych pracowników, Wierzymy, że ich zadowolenie przekłada się na sukces naszej organizacji.

W ramach grupy kapitałowej  kierujemy się wspólnymi wartościami, budując własną społeczność

Nasze wartości

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak