Urządzenia przeładunkowe
 

Porty i węzły przeładunkowe nierzadko wymagają specjalistycznych urządzeń, które sprostają zaplanowanym operacjom cargo. Famur Famak produkuje całą gamę urządzeń przeładunkowych, takich jak: ładowarko-zwałowarki, zwałowarki, wywrotnice wagonowe czy zwałowarki portalowe, a także systemy przenośników.

Ładowarki portalowe połączone z układem przenośników taśmowych znajdują zastosowanie w branży energetycznej, głównie w magazynach gipsu instalacji odsiarczania spalin. Optymalnie wykorzystana jest przestrzeń magazynu, przyjmując załadunek z góry. Dzięki temu pojemność składowiska może być zwiększana. 

Projektowane i produkowane przez Famur Famak ładowarki i zwałowarko-ładowarki to urządzenia mogące obsługiwać place składowe w kopalniach, elektrowniach czy portach. Wydajność zwałowania 4000 t/godz., zaś wydajność ładowania dochodzi do 2000 t/godz.

Wywrotnice wagonowe wraz z wygarniaczami kołowymi tworzą węzły rozładunku węgla. Tego typu urządzenia wyprodukowane i dostarczone przez FAMUR FAMAK pracują w elektrowniach, portach i placach składowych.