Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK S.A. oraz SKW BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd FAMUR FAMAK S.A. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku (Spółka Przejmująca) ze spółką SKW
BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (Spółka Przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.

 Plan Połączenia FAMUR FAMAK S.A. - SKW BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o.