• Start
  • O Firmie
  • Aktualności
  • Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna oraz FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna oraz FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd FAMUR FAMAK S.A. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia
spółki FAMUR FAMAK S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką FUGO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.

19.10.09 Plan Połączenia FAMUR FAMAK S.A. - FUGO Sp. z o.o.