• Start
  • O Firmie
  • Aktualności
  • 09.07.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM (MSiG 132/2020 (6022) poz. 401743.

09.07.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM (MSiG 132/2020 (6022) poz. 401743.

W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 93 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAKSYM 2. PAWEŁ MIECZYSŁAW 3. 81071012659 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAWISZOWSKA 2. BEATA IRENA 3. 69030802862 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWISZOWSKA 2. BEATA IRENA 3. 69030802862