• Start
  • O Firmie
  • Aktualności
  • 08.05.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM (MSiG 89/2020 (5979) poz. 221637.)

08.05.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM (MSiG 89/2020 (5979) poz. 221637.)

W dniu 27 kwietnia 2020 r. dokonano wpisu nr 92 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYŁA 2. MACIEJ PIOTR 3. 76030904357 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE