28.02.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MSiG (MSiG 41/2020 (5931) poz. 93244.)

W dniu 21.02.2020 r. dokonano wpisu nr 90 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZAK 2. JAKUB ROBERT 3. 74071504112 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RYBARCZYK 2. MARCIN TOMASZ 3. 72121507096 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE