Famur Pemug Sp. z o.o. - umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

Nasza spółka zależna Famur Pemug Sp. z o.o. z/s Katowicach zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., umowę na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w należącej do JSW kopalni Budryk.

Wartość kontraktu wynosi 132,3 mln zł. Zakres umowy obejmuje m.in. przygotowanie projektów wykonawczych, budowę i przebudowę obiektów budowlanych, dostawę urządzeń mechanicznych (w tym m.in. pras filtracyjnych, wirówek, osadzarek, przesiewaczy, przenośników, pomp) oraz urządzeń elektrycznych wraz z wyposażeniem i instalacjami.

Famur Pemug będzie również odpowiedzialny za montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch, przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji typu koncesyjnego dla całości Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. Realizacja kontraktu będzie następować etapowo do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Famur Pemug Sp. z o.o. z/s Katowicach została spółką zależną naszej Spółki w lutym 2016 roku. Przedmiotem działalności Famur Pemug Sp. z o.o. jest kompleksowe projektowanie i wytwarzanie zakładów przeróbki węgla i innych kopalin oraz górniczych wyciągów szybowych. Dodatkowo Spółka świadczy usługi projektowe, budowlane i konstrukcyjne w zakresie szeroko rozumianego przemysłu górniczego.