FAMUR FAMAK S.A. kontrakt z firmą MINI MARITZA IZTOK EAD

W dniu 20 maja 2016 FAMUR FAMAK S.A. zawarł kontrakt z firmą MINI MARITZA IZTOK EAD, największym producentem węgla brunatnego w Bułgarii, na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz oddanie do użytku koparek wielonaczyniowych typu SRs 2000, a także SRs 200.

Opiewający na kwotę ponad 114 mln zł kontrakt zrealizowany zostanie przez Spółkę w konsorcjum z BALGARSKA ENERGETIKA AD. Jest to pierwszy kontrakt na modernizację sprzętu ciężkiego w bułgarskim górnictwie od 26 lat.

Kontrakt zrealizowany zostanie w ramach projektu dofinansowanego maksymalnie w 50% przez „Kozloduy International Decommissioning Support Fund” zarządzany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dostawa koparek wielonaczyniowych ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w życie umowy.