Famur Famak S.A. – nowe kontrakty.

- Wymiana Zwałowarki i Ładowarki na nową Ładowarko-Zwałowarkę dla EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, realizacja IV kwartał 2016,

- Węzeł przeładunku węgla i rudy żelaza w skład którego wchodzą między innymi wywrotnica wagonowa, kruszarki bębnowe, przenośniki zgrzebłowe oraz przenośniki taśmowe dla  dużego operatora logistycznego na Słowacji, realizacja III kwartał 2016,

- Dostawa nowej wywrotnicy wagonowej dla Tauron Wytwarzanie S.A., oddział El. Łagisza, realizacja II kwartał 2016.