23.03.2020 R. – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR FAMAK S.A.

W dniu 23 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR FAMAK S.A. podjęło uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie połączenia FAMUR FAMAK S.A. z FUGO Sp. z o.o.